Acordul licenţă cu utilizatorul final

Acest “Gold Lock 3G” End-User License (EULA) este o înţelegere legală între dumneavoastră (fie un individ sau o singură entitate) şi Gold Line Group Ltd. (“GLG”) pentru produsul “Gold Lock 3G” care include software, servicii online, documentaţie “online” sau electronică, documentaţie printată, fișiere exemple, şi fișiere licenţiate sau chei hardware (referite sub denumirea de “SOFTWARE”) şi datele generate de SOFTWARE (datele generate sunt denumite “OUTPUT”). SOFTWARE-ul include de asemenea orice actualizare sau adăugare la SOFTWARE-ul original care sunt oferite dumneavoastră de către GLG. Puteţi primi SOFTWARE-ul pe un dispozitiv de stocare fizic (denumit (“MEDIA”), care poate fi Compact Disc(uri), dischete floppy, sau dispozitive compatibile USB sau paralel.

Prin instalarea, copierea sau folosirea SOFTWARE-ului sau OUTPUT-ului sunteţi de acord cu termenii acestui EULA. Dacă nu sunteţi de acord cu termenii acestui EULA, atunci NU instalaţi sau folosiţi SOFTWARE-ul.

ACEST SOFTWARE NU ESTE DE VÂNZARE. SOFTWARE-ul este licenţiat dumneavoastră ca şi “end user”, nu este vândut.

PLATA

Licenţa oferită sub acest EULA este condiţionată de achitarea de către dumneavoastră a costului licenţei. Dacă aţi ales să plătiţi prin intermediul unui card de credit, autorizaţi GLG să vă taxeze card-ul de credit cu orice sumă conformă cu GLG plus taxele aplicabile.

Licenţa dumneavoastră nu poate fi anulată înainte de sfârșitul perioadei de licenţiere pe care aţi selectat-o. Nicio plată (totală sau parţială) nu va fi returnată. Perioada de licenţiere a dumneavoastră va fi reînnoită în mod automat şi card-ul de credit va fi taxat în cazul în care nu aţi renunţat la licenţă, ceea ce puteţi face prin contactarea noastră pe adresa [email protected]

Toate costurile de licenţe pot fi schimbate la discreţia GLG. Costurile licenţelor nu se vor schimba în perioada în care licenţa este activă, ca urmare a faptului ca aţi achitat plata. Orice schimbări vor intra în vigoare în momentul reînnoirii licenţei. Înainte de a vă taxa pentru orice reînnoire automata, GLG va notifica pentru orice schimbare a costului licenţei prin trimiterea unui email la adresa de email pe care aţi oferit-o în momentul în care v-aţi înregistrat pentru licenţă.

GLG poate distribui informaţiile plăţii pe care le oferiţi, incluzând informaţiile card-ului dumneavoastră de credit, cu parteneri GLG şi distribuitori de servicii în scopul procesării plăţii şi asistarea GLG în oferirea de servicii sub acest EULA.

LICENŢĂ SOFTWARE

- GLG şi/sau licenţiaţii săi deţin tot copyright-ul, tehnicile care au dus la realizarea produsului, marca, patentul şi orice altă proprietate intelectuală sau drepturi proprietare ale SOFTWARE-ului. GLG va oferă o licenţa non-exclusivă şi non-transferabilă pentru a utiliza o singură copie a SOFTWARE-ului pe un singur hard disk, în condiţiile în care acest copyright nu este violat, termenii şi condiţiile din EULA sunt acceptate şi respectate.

- Dacă sunteţi de acord cu toţi termenii EULA, o licenţă care permite folosirea SOFTWARE-ului pe un singur hard disk vă este acordată.

ALTE DREPTURI ŞI LIMITARI

- Nu aveţi voie sa decompilaţi, dezasamblaţi sau să aplicaţi inginerie inversă pe SOFTWARE.

- Nu aveţi voie să transmiteţi orice porţiune a SOFTWARE-ului într-o reţea, prin telefon sau electronic prin orice mijloace, cu excepţia cazului în care este necesar să vă instalaţi copia licenţiată a SOFTWARE-ului.

- Nu aveţi voie să vindeţi, să transferaţi sau să comunica SOFTWARE-ul sau MEDIA la orice terţ.

REPUDIEREA GARANŢIEI

Ambele părţi implicate într-o comunicare trebuie să deţină SOFTWARE-ul instalat pentru ca acesta să funcţioneze.

GLG nu deţine cunoştinţe despre modurile posibile de a decripta OUTPUT-ul şi nu le include în nici un fel în cadrul SOFTWARE-ului (cum ar fi “back doors”) care pot permite GLG sau oricărui terţ de a decripta OUTPUT-ul. Totuși, la fel ca orice alt produs de securitate, există șansa unui atac cu succes asupra securităţii OUTPUT-ului şi, în concordanţă, GLG nu îşi asumă responsabilitatea pentru pagubele care pot fi cauzate de un acces neautorizat la OUTPUT.

GLG nu face nici o afirmaţie ca SOFTWARE-ul, OUTPUT-ul sau MEDIA sunt corecte, legale sau disponibile pentru utilizare conform cu legile oricărei ţări. Sunteţi responsabil să vă asiguraţi că utilizarea SOFTWARE-ului este permisă în cadrul şi este conformă cu legile jurisdicţiei aplicabile dumneavoastră.

SOFTWARE-ul, OUTPUT-ul şi MEDIA SUNT OFERITE “AŞA CUM SUNT”, FĂRĂ NICI O GARANŢIE DE NICI UN FEL. ORICE FOLOSIRE A SOFTWARE-ului, OUTPUT-ului şi MEDIA SE FACE PE RISCUL DUMMEAVOASTRĂ. În CADRUL LIMITELOR LEGALE APLICABILE, GLG şi OFIŢERII, DIRECTORII, ANGAJAŢII, AFILIAŢII, AGENŢII, DISTRIBUITORII şi LICENŢIAŢII (FORMÂND ÎMPREUNA “MEMBRII GLG”) REPUDIAZĂ TOATE GARANŢIILE ŞI CONDIŢIILE, ORI EXPRESS ORI IMPLCITITE, CARE INCLUD DAR NU SE LIMITEAZA LA, GARANŢII IMPLICITE ŞI CONDIŢII DE COMERŢ, FITNESS PENTRU UN SCOP PARTICULAR, ŞI CARE NU ÎNCALCĂ DREPTURI DE AUTOR CU PRIVIRE LA SOFTWARE, OUTPUT şi MEDIA.

Dacă orice jurisdicţie nu permite excluderea garanţiilor implicate conţinute în acest EULA, atunci garanţiile implicite în acele jurisdicţii vor fi excluse atât cât se permite prin lege.

LIMITAREA ÎNDATORIRII şi RENUNŢAREA LA DESPĂGUBIRE

ÎN NICIUN CAZ UN MEMBRU GLG NU VA FI RASPUNZĂTOR FAŢĂ DE DUMNEAVOASTRĂ SAU UN TERŢ, ORICÂND O PAGUBĂ DIRECTĂ, SPECIALĂ, INCIDENTALĂ, INDIRECTĂ SAU CONSECVENTĂ (INCLUZÂND, FĂRĂ LIMITĂRI, PAGUBE PENTRU PIERDERI MATERIALE, ÎNTRERUPERI ALE ACTIVITĂŢII AFACERII, PIERDEREA INFORMAŢIILOR, SAU ORICE ALTE PIERDERI) CA URMARE A FOLOSIRII, SAU A INCAPACITĂŢII FOLOSIRII SOFTWARE-ului, OUTPUT-ului, sau MEDIA, INCLUZÂND POSIBILUL COMPORTAMENT NE-ALEATOR AL SOFTWARE-ului, INDIFERENT DACĂ ESTE CAUZAT DE CONTRACT, DE PREJUDICIU, NEGLIJENŢA,ÎNDATORIRE STRICTĂ SAU ALTE CAUZE, CHIAR şi DACĂ ORICARE DIN MEMBRII GLG AU FOST AVERTIZAŢI DE POSIBILITATEA EFECTUĂRII UNOR ASTFEL DE PAGURE, SAU PENTRU ORICE AFIRMAŢIE A ALTEI PĂRŢI.

ÎN CAZUL ÎN CARE ORICE MEMBRU GLG ESTE GĂSIT CA FIIND VINOVAT PENTRU ORICE PAGUBE, ATUNCI ÎN LIMITELE MAXIME PERMISE DE LEGE, ÎN NICI UN CAZ SUMA DATORATĂ DE MEMBRII GLG NU POATE DEPĂŞI COSTUL MAXIM AL ABONAMENTULUI PLĂTIT DE DUMNEAVOASTRĂ PENTRU SOFTWARE SAU DOUĂZECI (20) DOLARI AMERICANI.

Membrii GLG nu va vor indemniza şi nu vor avea nici o îndatorire pentru orice afirmaţie, acţiune, sau proces bazat pe patenţe, distribuirea de secrete, sau inculcarea unui brevet ca urmare a utilizării SOFTWARE-ului, OUTPUT-ului, sau MEDIA, incluzând ca şi rezultat a particularizării SOFTWARE-ului (de exemplu integrarea cu alte aplicaţii). Recunoașteţi că sunteţi singurul responsabil pentru a determina dacă utilizarea dumneavoastră a produsului încalcă drepturile unor terţi.

Dacă orice jurisdicţie nu permite oricare din excepţiile sau limitările îndatoririi pentru pagubele conţinute în acest EULA, atunci îndatorirea membrilor GLG va fi limitată în acele jurisdicţii atât cât se permite prin lege.

DESPĂGUBIREA GLG

Sunteţi singurul responsabil pentru asigurarea ca utilizarea SOFTWARE-ului şi al AFISAJ-ului sunt permisibile în cadrul şi în concordanta cu legile jurisdicţiei dumneavoastră.

Sunteţi de acord sa despăgubiţi şi să nu consideraţi vinovat orice membru GLG pentru oricare şi toate răspunderile, costurile, cheltuielile sau pagube produse din cauza încălcării dumneavoastră a acestui EULA şi a utilizării acestui SOFTWARE, al AFIŞAJULUI software sau MEDIA.

LEGEA EXPORTULUI

Sunteţi de acord să nu exportaţi SOFTWARE-ul, AFISAJUL-ui software sau MEDIA, ori direct ori indirect, către orice ţară străină, cu excepţia cazului în care un astfel de export este autorizat de, şi în conformitate integrală cu legile şi normele statului Israelian.

ANULARE

Acest EULA este în vigoare până când este anulat. Puteţi anula acordul oricând prin distrugerea SOFTWARE-ului şi MEDIA şi ștergerea oricărei copii aflată pe calculator şi echipamentul mobil.

Acest EULA se va termina, de asemenea, dacă nu sunteţi de acord cu oricare din termenii şi condiţiile EULA sau dacă nu reuşiţi să plătiţi costul licenţei. Adiţional, GLG poate anula acest EULA în cazul în care nu se mai oferă SOFTWARE-ul în conformitate cu termenii licenţei pe care aţi achiziţionat-o. Singurul remediu în cazul acestei anulări va fi restituirea costurilor pre-plătite pentru licenţă.

GLG îşi asumă dreptul de a termina acest EULA dacă consideră, la discreţia sa că nu sunteţi rezonabil în comunicarea dumneavoastră cu GLG sau alte comunicaţii care aparţin sau sunt legate de SOFTWARE, OUTPUT sau MEDIA.

Odată cu orice anulare sunteţi de acord sa distrugeţi oricare şi toate copiile SOFTWARE şi MEDIA şi sa ștergeţi toate copiile care se află pe calculator şi pe dispozitivul mobil.

LEGEA GUVERNAMENTALĂ

Acest acord EULA este construit şi interpretat şi va fi guvernat în concordanţă cu legile statului Israel, fără a se permite alegerea altor legislaţii. În cazul în care aveţi afirmaţii sau revendicări împotriva oricărui membru GLG, ele trebuie sa fie analizate într-o instanţă judecătorească israeliană. Convenţia Naţiunilor Unite pentru Contracte şi Vânzare Internaţională de Bunuri nu se aplica la acest EULA.

GENERAL

Acest EULA şi Poliţă de Confidenţialitate GLG, care e incorporată aici ca şi referinţă, constituie întreaga înţelegere dintre dumneavoastră şi orice membru GLG cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a SOFTWARE-ul, AFIŞAJUL-ui software sau MEDIA, şi înlocuieşte orice discuţii, propuneri, oferte, invitaţii, comenzi sau alte comunicaţii orale sau scrise, cu referire la acest subiect.

Acest EULA nu poate fi derogat sau modificat în orice fel, cu excepţia folosirii unui acord scris semnat de GLG. Dacă una sau mai multe paragrafe ale acordului EULA sunt descoperite ca fiind ilegale sau de neaplicat, restul paragrafelor vor beneficia de aplicabilitatea maxima posibilă.

Gold Line Group Ltd. este o corporaţie Israeliană cu adresa poștală la Meginei Hagalil 5, Rehovot 76200, Israel.